เลือกภาษา เลือกภาษา


      “ สปา ”คำยอดฮิตในเมืองไทยตอนนี้ จนเป็นธุรกิจที่หลายคนสนใจและมุ่งหวังจะได้เป็นเจ้าของสปาแต่การเปิดสปาใช่ว่าจะง่ายอย่างที่คิด ทุกวันนี้มีสปาที่เปิดและปิดกิจการมากมายในแต่ละเดือน ยิ่งมีการออกกฎหมายกำหนดมาตรฐานสปาจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วทำให้ผู้ที่สนใจจะที่เปิดสปาต้องกลับไปทำการบ้านกันใหม่เลยทีเดียว

      ด้วยเหตุผลนี้ นางวีรชญา ศรีมงคล ผู้อำนวยการ สถาบันไทยเดย์สปา(Thai Day Spa Academy) ผู้ก่อตั้งไบโอโบเต้ เดย์สปา (Bio Beaute' Day Spa) เป็นสปาต้นแบบด้านเดย์สปา ณ อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพลกซ์ เยื้องศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ ซึ่งเป็นมืออาชีพด้านผู้ให้คำปรึกษา (Consultant)ด้านธุรกิจสปา ซึ่งสำเร็จวิชาจากสถาบันชื่อดังBABTACจากประเทศอังกฤษ ได้เปิดให้มีรูปแบบการบริการครบระบบตั้งแต่

     อบรมบุคลากรอย่างมีมาตรฐาน พัฒนาให้เป็นTherapistมืออาชีพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเปิดกิจการสปา อีกทั้งแก้ไขปัญหาการหมุนเวียนและขาดแคลนบุคลากรพร้อมการนำรูปแบบแนวคิดของสปา(Spa concept) การตบแต่ง การวางระบบ การจัดซื้อ ด้านการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์

 

      ค่าใช้จ่ายคำให้การปรึกษานั้นคำนวนจากขนาดของพื้นที่และงบประมาณของแต่ละกิจการเป็นหลัก โดยมีราคาตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป โดยเปิดโอกาสให้กับสปาทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อเปิดโอกาสผู้ประกอบการได้เริ่มดำเนินธุกิจได้อย่างถูกต้องและประหยัดตั้งแต่เริ่มกิจการและเหมาะสำหรับเจ้าของสปาที่จะปรับปรุงทั้งรูปแบบและการบริการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

      “ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจที่ยังคงอยู่ในตลาดไปอีกนาน และยังคงดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดี เพราะมีการสนับสนุนทั้งทางภาครัฐ ดังนั้นการลงทุนเพื่อเปิดกิจการนั้น เจ้าของกิจการควรจะมีที่ปรึกษาที่ให้ความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง”นางวิมลรัตน์กล่าว

      ว่ากันว่าวิธีการแบบนี้มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการซื้อแฟนไซส์ อีกทั้งได้รูปแบบสปาตามที่เราต้องการด้วย สมแล้วกับคำที่ว่า “สปาในรูปแบบของคุณ” แต่ขอบอกว่าสถาบันนี้รับดำเนินกิจการเฉพาะเป็นรายๆไป ยังไงต้องลองติดต่อไปท ี่02-6618661-2 และ www.thaidayspa.com

      ใครที่คิดว่าจะเปิดสปาลองพิจารณาดูว่าความรู้และประสบการณ์ของคุณแน่นพอที่จะลงมือทำเอง หรือจะต้องมีมืออาชีพคอยให้คำแนะนำ ที่สำคัญก้าวๆแรกของคุณต้องเริ่มด้วยความมั่นใจเช่นกัน

การบริหารและจัดการสปา

สำหรับผู้ต้องการประกอบการวิชาชีพสปา และผู้ที่ต้องการดำเนินกิจการธุรกิจสปา

designed for individuals intending to set up and manage their own spa or for anyone interested to venture into an exciting career in spa management.  The seminar will be conducted in Thai.

 

เนื้อหาโดยสังเขป

 1. Spa Industry, Spa Trend ภาพรวมธุรกิจสปา, แนวโน้มสปาไทยและสปาทั่วโลก
 2. How to open spa เปิดสปาได้อย่างไร
 3. Spa Concept & Market Position แนวความคิด และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด, กลุ่มเป้าหมาย
 4. Location & Marketing Analysisบริหารจัดการเรื่องสถานที่ (ทำเลที่ตั้ง) และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทำเลที่ตั้ง
 5. Layout & Interior Designเทคนิคการจัดสรรพื้นที่และการออกแบบ
 6. Spa Law กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสปาความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย การติดต่อกับส่วนราชการเกี่ยวกับการขออนุญาตดำเนินการต่างๆในกิจการสปาเพื่อ สุขภาพ
 7. Spa Product, Equipment & purchasing categories สินค้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในสปา, แนวทางการจัดซื้อ( ความคุ้มค่าพร้อมราคาประมาณการในท้องตลาด)
 8. Financial Position & Budgets Analysis การคำนวณงบการลงทุน, ประมาณการรายรับ-รายจ่าย พร้อมฝึกวางแผนทางการเงิน
 9. Spa Menu, Spa Treatment & Service สปาเมนู, รายการบริการที่นิยมในสปาและกลยุทธ์การตั้งราคา
 10. Staff & Job description การบริหารงานบุคคลในธุรกิจสปา (การสรรหา-การคัดเลือก-การฝึกอบรม-การกำหนดอัตราค่าจ้าง-การแก้ปัญหา บุคลากร)
 11. Marketing Plan การวางแผนการตลาด, เครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ
 12. Spa Operations การดำเนินการสปาที่มีประสิทธิภาพ, เอกสารและงานประจำวัน
 13. ปัญหา,อุปสรรคในการดำเนินการ ( Case Study)
 14. ปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ( Case Study)
 15. สรุปสถานการณ์สปาและแนวโน้ม
 16. ฝึกทำแผนงานธุรกิจ

พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย

 

วันเวลา  วันจันทร์ถึง วันพุธ เวลา10.30-17.00 น. รวม 3วัน

หรือวันเสาร์ เวลา10.30-17.00 น. รวม 3 วัน

ค่าลงทะเบียน    ราคา 19,000 บาท (รวมเอกสารประกอบการอบรม)

 การสำรองที่นั่งชำระโดยเงินสดหรือเครดิตการ์ดหรือโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่งที่

 

*ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4) เลขที่718-2-27890-9   

ชื่อบัญชี วิมลรัตน์ ศรีมงคล บัญชีออมทรัพย์

กรุณาส่งเอกสารการโอนเงินมาที่โทรสาร 02 661 8662 และนำเอกสารตัวจริงมายืนยันด้วย

 

เงื่อนไขการสมัคร

 • กรุณาสมัครอย่างช้า10วันก่อนวันเริ่มอบรม
 • การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อโอนเงินแล้วเท่านั้น
 • สมัครพร้อมกัน2ท่านขึ้นไปรับส่วนลด10%จากราคาเต็ม
 • ผู้ สมัครต้องเตรียมหลักฐานในการสมัครได้แก่สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียน บ้าน,รูปถ่าย2รูปและวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) พร้อมกรอกใบสมัครให้เรียบร้อย ณ.วันเริ่มอบรม
 • ในกรณีต้องการจองสิทธิ์ที่นั่งล่วงหน้า กรุณาชำระ50%ของค่าลงทะเบียน และชำระที่เหลือก่อนวันเริ่มอบรม
 • ทาง สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ในกรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าอบรมได้ ผู้สมัครสามารถให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้ในวัน-เวลาที่กำหนด โดยต้องแจ้งให้ทางสถาบันทราบล่วงหน้าอย่างน้อย3วันทำการ (และทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์หากคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมแทนไม่ครบถ้วนอันเป็น เหตุให้การอบรมต้องล่าช้าหรือประสบปัญหา)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามกำหนดเวลาเรียนพร้อมลงทะเบียนเรียนได้ที่

Thai Day Spa Academy

195/1 ชั้น2-3 ร้านค้าที่2-5 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110

โทรศัพท์ 02 661 8661-2

”スパ” 今タイで流行語となっている言葉です。よって沢山の方が興味を持ち、オーナーになりたがるビジネスですが、スパ経営は思うほど簡単ではありません。毎月、沢山のスパが開店、または閉店しています。保健省の基準が増えれば増えるほどスパ経営に興味をお持ちの方は苦労するようになります。

この理由から、イギリスのBABTAC美容専門学校を卒業し、バイオボーテデイスパ専務取締役兼スパ経営コンサルタントでもあるシーモンコン ウィモンラットが校長を務めるタイデイスパアカデミーをご紹介致します。 

スタッフをトレーニングし、スパビジネスに必要不可欠なテラピストに養成します。また、人手不足の問題やスパのコンセプトやシステム、店内のインテリア、マーケティングや宣伝方法などスパ経営の極意をアドバイズします。

相談費用は土地の規模と資本金から計算し、ミニマムは50000バーツとなります。賢いビジネスや、節約を望む中小規模のスパオーナーにはこの上ないチャンスでしょう。スパのスタイルやサービスを完璧に改善したいオーナーにも最適です。

ウィモンラット氏の見解。「スパ業界は政府が支援しているので、これからますます発展していくことでしょう。よってこの事業に投資する方は、本物の知識を持つ経営コンサルタントに相談するべきです」

相談費用はフランチャイズよりもお安くあがりますので、あなた好みの全く新しいスパが手に入れることが可能です。お気軽に下記までご連絡下さい。
電話番号02-6618661-2/www.thaidayspa.com

スパ経営に興味はあるが、知識や経験がないとお嘆きの皆様、私たちがお手伝い致します。自信を持ってビジネスを始めましょう。

 195/1 Shop2-3, Lake Rajada office Complex Rajadaphisek Road, Klongtoey Bangkok 10110. Tel : 66-2661-8661-2
Designed by gootum.com