195/1 ร้านค้าที่2-3 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110


        โทรศัพท์ 0-2661-8661-2
        โทรสาร 0-2661-8662
        web :
http://www.thaidayspa.com
        E-mail : wimolrat@hotmail.com , thaidayspa@hotmail.com


 

et195/1 Shop2-3, Lake Rajada office Complex Rajadaphisek Road, Klongtoey Bangkok 10110. Tel : 66-2661-8661-2
Designed by gootum.com